Doelgroep van de praktijk en tarief

De praktijk richt zich op ondernemingen, overheidsinstanties, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en uitkeringsinstanties die hebben te maken:

 

* met fiscale en arbeidsrechtelijke vraagstukken op het  gebied van arbeidsvoorwaarden,

 

* met risico’s uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid of Wet
   Bestuurdersaansprakelijkheid,

 

* met een loonbelastingcontrole,
  
* met een bezwaar- en beroepsprocedure,

 

* met een behoefte hebben aan voorlichting over loonheffingen of fiscale aansprakelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus.

 

De praktijk is in het bijzonder gericht op het verstrekken van gezaghebbende opinies (“second opinions”) aan accountants- en belastingadvieskantoren alsmede aan advocatenkantoren en andere organisaties voor zakelijke dienstverlening.

Het uurtarief bedraagt € 250 exclusief BTW. Voor reiskosten is het tarief € 0,19 per kilometer exclusief BTW.
Tevoren kan een schatting worden gemaakt van de te verwachten kosten.